3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و تبلیغات هنجارشکانه در اینستاگرام

شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و تبلیغات هنجارشکانه در اینستاگرام

📌 سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان

🔹با رصد صورت گرفته گرداننده سه صفحه اینستاگرامی دارای مجموعا ۳۲۲ هزار دنبال کننده که اقدام به انتشار محتوای نامناسب، تبلیغات نامتعارف و کشف حجاب می نمود شناسایی و با هماهنگی قضایی گرداننده احضار و ضمن توجیه و ارشاد، صفحه مربوطه مسدود و از بستر شبکه اجتماعی پاکسازی گردید.

🔹در همین رابطه واحد صنفی مربوطه نیز برابر دستور قضایی پلمپ گردید.

https://313-313.ir/