28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اجرای طرح مبارزه با اراذل اوباش توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی

اجرای طرح مبارزه با اراذل اوباش توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی

🔹شناسایی، دستگیری، احضار و کنترل ۱۵۳ نفر از اراذل و اوباش استان خراسان رضوی

🔹کشف چندین قضبه سلاح گرم و سرد، کشف مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی دست ساز، توقیف چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت

https://313-313.ir/