4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خانه اش پایین آمده، ولی حجابش نه!!

🔴خانه اش پایین آمده، ولی حجابش نه!!
به کمک کنندگان گفت: من خوبم… تا کسی به او دست نزند!!

شکوه در زمان جنگ!!
عفت در زمان برهنگی!!

👌 آفرین بر زنان غزه… چیزهایی به ما آموختند که ما بلد نبودیم!!!
👌 آفرین بر جامعهٔ پاکان و راستگویان

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313