11 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

عکسی از فاجعه‌ی کشتار شهر درسدن (پایتخت فرهنگی) آلمان توسط هواپیماهای انگلیسی و آمریکایی

🔻عکسی از فاجعه‌ی کشتار شهر درسدن (پایتخت فرهنگی) آلمان توسط هواپیماهای انگلیسی و آمریکایی

✍️آنها نتوانستند جنازه کشته‌شدگان را بخاطر تعداد بسیار زیادش دفن کنند پس آنها را روی هم تلنبار کرده و سوزاندند.

اینست تاریخ سیاه مدعیان حقوق‌ بی بشر!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313