28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

غزه زنده است و این حکام بی عرضه برخی از کشورهای اسلامی و عربی هستند که بوی مرگ میدهند…

🔺اثر جدید هیما المونس، کاریکاتوریست لبنانی

ترجمه؛
غزه زنده است و این حکام بی عرضه برخی از کشورهای اسلامی و عربی هستند که بوی مرگ میدهند…
ای امت عرب و اسلامی بپاخیزید و نگذارید در زندان حاکمان ظالمتان دچار مرگ تدریجی شوید…
اگر امروز بپا نخیزید، فردا نوبت شماست…
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313