9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

۱۹۴۸: المان ها خانه‌هایمان را ویران کردند، شما فلسطینی ها امیدمان را ناامید نکنید

۱۹۴۸: المان ها خانه‌هایمان را ویران کردند، شما فلسطینی ها امیدمان را ناامید نکنید

۲۰۲۳: ما با حیوانات انسان‌نما میجنگیم، همه آنها را خواهیم کشت، هیچ قانونی وجود ندارد
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313