4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آغوشی که دیگه تن سرد کودک فلسطینی رو گرم نمی کنه

💢آغوشی که دیگه تن سرد کودک فلسطینی رو گرم نمی کنه
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313