28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فقیرترین کشور منطقه رسماً وارد جنگ با ثروتمندترین قوم تاریخ شد :)

فقیرترین کشور منطقه رسماً وارد جنگ با ثروتمندترین قوم تاریخ شد 🙂
و این سنت الهیه ❤️

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313