1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هنوز مدرک سر بریدن یک کودک اسرائیلی توسط حماس را ارائه نداده‌اید…

جکسون هینکل فعال مجازی آمریکایی:
هنوز مدرک سر بریدن یک کودک اسرائیلی توسط حماس را ارائه نداده‌اید، اما ما اینجا هر روز عکس سرهای بریده کودکان فلسطینی توسط بمب‌های اسرائیلی را می‌بینیم.
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313