5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی اینترنشنال از کسی حمایت میکنه که حتی براندازا هم براش ارزشی قائل نیستند

💢 وقتی اینترنشنال از کسی حمایت میکنه که حتی براندازا هم براش ارزشی قائل نیستند

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313