1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و احضار بلاگر، عامل انتشار تصاویر خلاف منافی عفت در اینستاگرام

🚨 شناسایی و احضار بلاگر، عامل انتشار تصاویر خلاف منافی عفت در اینستاگرام

🔹 عوامل سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان سمنان، صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار محتوای نامناسب، خلاف منافی عفت نموده بود را شناسایی، گرداننده صفحه را احضار و ضمن توجیه و ارشاد، صفحه وی را نیز پاکسازی کردند.

https://313-313.ir/