1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و دستگیری گرداننده صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🚨 شناسایی و دستگیری گرداننده صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🔹سازمان اطلاعات انتظامی استان خراسان رضوی گرداننده صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار تصاویر مبتذل در باشگاه زنانه نموده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

🔹 پس از پاکسازی صفحه مذکور، متهم با تشکیل پرونده کیفری به مرجع قضایی معرفی گردید.

https://313-313.ir/