25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حداقل برای پروژه جدید نفر جدید بیارید نه فقط لباس عوض کنند

💢 هر چه قدر هم بگیم این براندازا احمقند کم گفتیم

🔹 حداقل برای پروژه جدید نفر جدید بیارید نه فقط لباس عوض کنند

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313