5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آنان که رهبر آزادی زنان هستندزنان خودشان برایشان محترم نیست…

🔴آنان که رهبر آزادی زنان هستند زنان خودشان برایشان محترم نیست رضا خان که مجری آزادی زنان بود، دخترش از تبعیض میگوید: پنج ساعت بعد که من متولدشدم، دیگر از شور و هیجانی که به هنگام تولد برادرم پدید آمده؛ خبری نبود. شاید چندان منصفانه نباشد اگر بگوییم که کسی مرا نمی خواست، اما این موضوع هم دور از واقعیت نیست.

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313