10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چند کارمند فرمانداری و شهرداری شاهرود دستگیر شدند

چند نفر از کارمندان فرمانداری و شهرداری شاهرود به اتهام ارتشاء، تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود بازداشت شدند.

تعدادی از کارکنان شهرداری و فرمانداری شهرستان شاهرود با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

بر اساس این خبر، این افراد به اتهام ارتشاء، تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از جایگاه شغلی بازداشت شدند و تحقیقات تکمیلی در راستای ابعاد این پرونده هم اکنون در دست انجام است.

در پی برخورد قاطع سربازان گمنام امام زمان (عج) با مفسدان مالی، آنها که از کارمندان شهرداری شاهرود و فرمانداری این شهرستان بودند، دستگیر شدند و پرونده این افراد در دستگاه قضایی در دست بررسی و تحقیقات تکمیلی است.

https://313-313.ir/