26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

طبقه 24 هتل چمران پلمب شد

🔹طبقه ۲۴ هتل چمران شیراز به دلیل هنجارشکنی و ورود افراد با پوشش نامتعارف با دستور مقام قضایی پلمب شد.

یک مقام انتظامی آگاه گفت: با وجود تذکر چند باره به دلیل مشاهده هنجارشکنی و رفتار‌های مخالف با عرف جامعه و همچنین پوشش نامتعارف در طبقه ۲۴ هتل چمران شیراز، متاسفانه توجهی به تذکرات نشد.

او گفت: در پی تکرار این هنجارشکنی در این مکان، این واحد با دستور مقام قضایی پلمب شد.

https://313-313.ir/