4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تو جمهوری اسلامی برای فوتبالیستی می خوان بازی خداحافظی بگیرین که از عبدالله مهتدی کومله تجزیه طلب تا رضا پهلوی ازش حمایت کردن

💢 تو جمهوری اسلامی برای فوتبالیستی می خوان بازی خداحافظی بگیرین که از عبدالله مهتدی کومله تجزیه طلب تا رضا پهلوی ازش حمایت کردن اونم از دشمنی چیزی کم نذاشته تو این مدت!

🔹 ای ظالم جمهوری اسلامی! چرا اینقدر به اینا سخت میگیری؟ پوستشون رو کندی!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313