10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

یعنی کمکی که اپوزیسیون ها به شناساندن خودشون و ذات کثیفشون به مردم میکنن هیچ وطن پرست و انقلابی ای در این مسیر انجام نداده.

💢 یعنی کمکی که اپوزیسیون ها به شناساندن خودشون و ذات کثیفشون به مردم میکنن هیچ وطن پرست و انقلابی ای در این مسیر انجام نداده.

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313