10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

روش های پلید رسانه معاند برای دور کردن ذهن مخاطب از جنایت های این افراد

🔴 روش های پلید رسانه معاند برای دور کردن ذهن مخاطب از جنایت های این افراد

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313