3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

درد و بلای این کاسب حلال خور بخوره تو سر مسئول فرهنگی بی‌غیرت!

💢 دغدغه فرهنگی که داشته باشی میشی این کاسب باخدا و ایمان ‌که قیمت چادر رو برای کم بضاعت ها منصفانه نگه میداری.

🔹 درد و بلای این کاسب حلال خور بخوره تو سر مسئول فرهنگی بی‌غیرت!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313