10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آسایش و امنیت کنونی ما به هزینه خراب شدن رویا های شیرین بسیاری از دختران و فرزندان این سرزمین بدست آمده

آسایش و امنیت کنونی ما به هزینه خراب شدن رویا های شیرین بسیاری از دختران و فرزندان این سرزمین بدست آمده، قدر و ارزش این امنیت و آسایش را پای بداریم

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313