28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

یا فاجعه است و یا فاجعه در فاجعه

🔴 یا فاجعه است و یا فاجعه در فاجعه❗️

🔰 ادامه وضعیت ابتذال در شبکه #نمایش_خانگی از دو حالت خارج نیست:

🔻یا مسئولین و کسانی که باید جلوی این وضعیت را بگیرند، از این وضعیت و اثرات آن، اطلاع کافی ندارند، که این فاجعه است و باید گریست!

🔻یا اینکه اطلاع دارند و با اینکه وظیفه دارند جلوی آن را بگیرند، باز هم این دست و آن دست می کنند و همینطور اجازه هنجارشکنی و کثافت کاری بیشتر به شبکه نمایش خانگی می دهند؛ این هم فاجعه در فاجعه است.
👈 یعنی دو معضل داریم، یکی مسئول بی لیاقت که با ترک فعل خود، مقدمه ابتذال را فراهم می کند و دیگری شبکه کثیف و مبتذل نمایش خانگی!

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313