14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

منتظر چنین روزی بودیم که حتی برای جنایتکاران حادثه شاهچراغ هم هشتک نه به اعدام بزنند…

💢 منتظر چنین روزی بودیم که حتی برای جنایتکاران حادثه شاهچراغ هم هشتک نه به اعدام بزنند….
پی نوشت: اما مگه نمیگفتید اینا از خودشونن ؟؟!!!

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313