5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مکتب اسلام مرجعیت را به بوسه بر دست طلبه سیاه‌پوست افریقایی تبار می‌کشاند…

مکتب اسلام مرجعیت را به بوسه بر دست طلبه سیاه‌پوست افریقایی تبار می‌کشاند و تمدن غرب در قرن 21، در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات و ادعای فلک پرکن حقوق بشری و هزار و یک نهاد به اصطلاح احیا کننده حقوق بشر؛ هنوز در تمسخر سیاه‌پوست معطل مانده!

به راستی کدام نگاه برای بشر خطرناک است!؟

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313