14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بهانه ای برای گران کردن بنزین و شعله ور کردن مجدد اغتشاشات و پیوند اعتراضات معیشتی با جنبش فواحش

🚨بهانه ای برای گران کردن بنزین و شعله ور کردن مجدد اغتشاشات و پیوند اعتراضات معیشتی با جنبش فواحش

در جعلی و موهومی بودن این اعداد همین بس که بدانیم کل صادرات و درآمد نفتی دولت به ۶۰ میلیارد هم در سال گذشته نرسیده!
این اعداد موهومی بلای امروز اقتصاد سیاسی ایران شده، عددی که نه وجود دارد و نه پرداخت می‌شود را مبنای گران‌سازی می‌کنند…

یارانه جعلی پنهان

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313