3 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ببینید عبدالحمید کیه که به عبدالغفار نقشنبدی فراری اقتدا میکرده :)

ببینید عبدالحمید کیه که به عبدالغفار نقشنبدی فراری اقتدا میکرده 🙂

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313