26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

انهدام تیم تروریستی در غرب کشور

💢 انهدام تیم تروریستی در غرب کشور

وزیر اطلاعات:
🔹تیم تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی که از مرزهای غربی به کشور وارد شده بود، دستگیر شدند. با همکاری دولت جدید عراق و تضمین‌های داده‌شده، امیدواریم شاهد امنیت در مرزهای غربی و عدم‌تکرار آن باشیم و مسئولیت اقلیم عراق را یادآوری و تأکید می‌کنیم.
🔹بر‌اساس اسناد و‌ مدارک به‌دست‌آمده، در جریان اغتشاشات سال گذشته بیش از ۲۰۰ رسانه، ۳۵ اندیشکده و ده‌ها سرویس اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشتند.
🔹دشمن بر اساس مستندات موجود راهبردی را برای انتخابات تعریف کرده است، بنابراین حضور و مشارکت مردم در انتخابات، نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد.

https://313-313.ir/