14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

با هر اعتقادی ناموس ایرانی خط قرمز ماست!

🔴الکس یه مجموعه اسکورت سرویس راه انداخته بود که دخترای ایرانی رو با وعده پول و شهرت از کشور خارج می‌کرد و تبدیلشون می‌کرد به برده جنسی که با تهدید و اخاذی هیچ راه فراری نداشتن و پولشم به جیب میزد! با هر اعتقادی ناموس ایرانی خط قرمز ماست! این نامرد امروز اعدام شد.

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313