26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خواستم بگم امروز ، جمهوری اسلامی که متهم به نقض آزادی زنان است ، سرکرده باند قاچاق زنان را اعدام کرد…

🔴#اعدام_الکس

خواستم بگم امروز ، جمهوری اسلامی که متهم به نقض آزادی زنان است ، سرکرده باند قاچاق زنان را اعدام کرد ، اما دولت هایی که حامی جریان زن زندگی هستند و به زنان اشان انواع آزادی هارا داده اند به خودشان هم آزادی بهره بری از منافع قاچاق زنان را داده اند .

🔻نتیجه گیری از این دو عملکرد با وجدان های آگاه که کدام شیوه می‌تواند برای زن آزادی وامنیت بیشتری فراهم کند.

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313