2 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شما ایران را نبینید که جوانان داوطلبانه برای دفاع از میهن و مقدساتشان، حتی با دست بردن در شناسنامه ها خود را به جبهه ها میرسانند

🔺شما ایران را نبینید که جوانان داوطلبانه برای دفاع از میهن و مقدساتشان، حتی با دست بردن در شناسنامه ها خود را به جبهه ها میرسانند؛ در کشورهای غربی از صدای آهنگران و صف های طویل اعزامی ها خبری نیست، با مشت و لگد سرباز جمع میکنند!

اوکراین

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313