3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

۱۲۰ نفر در ارتباط با پرونده باند قمار هزار میلیارد تومانی در مشهد دستگیر شدند

💢 ۱۲۰ نفر در ارتباط با پرونده باند قمار هزار میلیارد تومانی در مشهد دستگیر شدند

🔹شبکه یادشده که در موضوع قمار و شرطبندی فعالیت گسترده ای در سطح استان و کشور داشت طی اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در استان خراسان رضوی متلاشی شد.
🔹 این پرونده با گردش مالی یکهزار میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۱۰۰ حساب بانکی، عنوان بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار شرق کشور را به خود اختصاص داده است.
🔹تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و نگهداری مقادیری مهمات جنگی از جمله عناوین اتهامی پرونده مذکور است.

https://313-313.ir/