26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دو نفر از مرتبطان جاسوسانِ فرانسوی بازداشت شدند

دو نفر از مرتبطان جاسوسانِ فرانسوی بازداشت شدند

اعضاي يک جلسه تشکيلاتي متشکل از عناصري با سوابق وابستگي به گروهک‌هاي ضد انقلاب مارکسيستي، منافقين و جاسوسان فرانسوي بازداشت شدند.

 بازداشتشدگان که جملگي داراي سوابق بازداشت بوده و با برخورداري از عفو مقام معظم رهبري آزاد شده بودند، با هدف طراحي و هماهنگي براي ايجاد تنش در تجمعات کارگري و معلمين و هدايت آنها به سوي اعتصابات سراسري و نيز برجستهسازي مجدد پروژه مسموميتهاي مصنوعي در مدارس گردهم آمده بودند.

بنابراين خبر، مريم اسداللهي (معروف به آنيشا) و ريحانه انصاري نيز از افراد دستگير شده هستند که سال گذشته به دليل ارتباط و همکاري با دو جاسوس فرانسوي دستگير شده بودند.

سال گذشته و در آستانه روزهاي معلم و کارگر، جاسوسان ياد شده به منظور ساماندهي اغتشاشات و تزريق پول به عوامل آن ها وارد کشور شده که توسط مأموران وزارت اطلاعات و پس از مدتي تعقيب و کشف مرتبطين داخلي بازداشت شده بودند. بازداشتشدگان در منزل سرکرده اسبق يک کانون خودخوانده و غيرقانوني صنفي گردهم آمده بودند و طبق اطلاعات موجود، اين جلسه با هدايت عناصر خارج از کشور و با پوشش بازديد از خانواده زندانيان برگزار شده بود.

https://313-313.ir/