10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و انتشار تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام

🚨شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و انتشار تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام

📌مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کرمان

🔹گرداننده صفحه اینستاگرامی با بیش از 79 هزار نفر دنبال کننده که اقدام به انتشار محتوای هنجارشکنانه، تبلیغات نامتعارف و کشف حجاب کرده بود را شناسایی و دستگیر گردید.

🔹ضمن پاکسازی و حذف صفحه مربوطه، متهم با تشکیل پرونده تحویل مقام محترم قضایی گردید.


▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir