26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پلمپ رستوران و کافه کولی رشت

🚨 پلمپ رستوران و کافه کولی رشت

📌 علت پلمپ: فعالیت در اغتشاشات اخیر، کشف حجاب کارکنان، تبلیغ کشف حجاب و ارائه خدمات به این دسته از افراد

✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir