28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 90 صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

شناسایی و برخورد با ۹۰ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، تعداد ۹۰ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب حدوداً ۲ میلیون نفر را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

https://313-313.ir/