14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کیلومترها آن طرف‌تر عشق و حالشان به راه است، اما نسخه «عزاداری اجباری» برای ایرانی‌ها تجویز می‌کنند!


کیلومترها آن طرف‌تر عشق و حالشان به راه است، اما نسخه «عزاداری اجباری» برای ایرانی‌ها تجویز می‌کنند!
از بین همه حربه‌هایی که داشتند، تنها همین ژانر باقی مانده و حالا تماشای از دست رفتن این آخرین سنگر دشوار است!
به هر کس هم که این ژانر فیک را نادیده بگیرد، دیوانه‌وار حمله می‌کنند!

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313