3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پروژه جدید لشکریان شیطان برای به لجن کشیدن خانواده اصیل ایرانی

💢 پروژه جدید لشکریان شیطان برای به لجن کشیدن خانواده اصیل ایرانی، عادی سازی روابط نامشروع با محارم است!

🔹 پروژه ای که اگر خنثی نشود بنیان خانواده‌های بسیاری را تحت شعاع قرار می‌دهد و نسلی را بوجود خواهد آورد که غیرت و عفت برایشان بی معنی باشد با سوادرسانه‌ و نظارت بیشتر مراقب خانواده خود باشید.

آخرالزمان

نفوذشیطان

بی بندوباری

جنگ با احکام خدا

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313