14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شاه يك سگ سياه مكزيكى داشت اسمش “بنو” بود…


🔺شاه يك سگ سياه مكزيكى داشت اسمش “بنو” بود. شاه با بنو صبحانه مى‌خورد نه با شهبانو يا فرزندان، نه حتى با اسدالله علم.

🔹بنو موقع ضيافت روى ميز غذا مى‌رفت و سرش را توى ظرف غذاها مى‌كرد و از بشقاب ملكه مادر هم مى‌خورد و شاه قاه قاه مى‌خنديد گاه بشقاب روى پاى افراد مى‌افتاد!!!

🔹در دی 57 كه شاه به مصر رفت يك هواپيما فقط شاه ، شهبانو، سگ‌ها، سگبان و آشپز بودند و جايى براى هويدا، نصيرى، خسروداد، رحيمى، ربيعى و همايون نبود.

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313