28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چند روز پیش چینی ها فهمیدن که ارتش آمریکا از چادرهای چینی استفاده می کنه!

🔹چند روز پیش چینی ها فهمیدن که ارتش آمریکا از چادرهای چینی استفاده می کنه!

🔹 حالا مشخص شده ای چادرا مربوط به کمکای بشر دوستانه چین به سوریه بوده!

🔹آمریکا نه تنها نفت سوریه رو می دزده کمکای بشر دوستانه رو نیز می دزده!

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313