3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تصویر پاسپورت شهید حاج قاسم سلیمانی با نام مستعار حسین محمودی

🔴 تصویر پاسپورت شهید حاج قاسم سلیمانی با نام مستعار حسین محمودی

🔹کپی این پاسپورت از گاوصندق منزل ضياء عبدالعزیز الموسوی یکی از مسئولان سرویس اطلاعات ملی عراق در دوران ریاست الکاظمی کشف شد. وی از افراد نزدیک و مورد وثوق مصطفی الکاظمی است. ضياء الموسوی دیشب دستگیر شده است.

https://313-313.ir/