28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

با همین فرمون بریم جلو تعداد «کلینیک‌های دامپزشکی» تو تهران از «درمانگا‌ه‌های اطفال» بیش‌تر میشه!

🔴 با همین فرمون بریم جلو تعداد «کلینیک‌های دامپزشکی» تو تهران از «درمانگا‌ه‌های اطفال» بیش‌تر میشه!

شهر را طویله حیوانات نکنیم…

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313