5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری شرور در طرح ویژه برخورد و مقابله با اراذل و اوباش

دستگیری شرور در طرح ویژه برخورد و مقابله با اراذل و اوباش

🔹مأمورین سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان بوشهر در راستای اجرای طرح مقابله با اراذل اوباش با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی
مخفیگاه متهم سابقه‌دار که به اتهام چندین فقره سرقت مسلحانه و تیراندازی متواری بود را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه، متهم را پس از تیراندازی و مجرحیت زمین گیر کرده و دستگیر نمودند.

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir