3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ایران زیبا “روستای نای بند، از توابع بخش دیهوک شهرستان طبس استان خراسان جنوبی”

نای بند، روستایی است از توابع بخش دیهوک
شهرستان طبس استان خراسان جنوبی

ایران زیبا

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir