14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

قدر آن هفته نامه ای که جشن ختنه سوران فرزند مدیر مسئول را در صفحه یک چاپ کرد را بدانید!


▪️قدر آن هفته نامه ای که جشن ختنه سوران فرزند مدیر مسئول را در صفحه یک چاپ کرد را بدانید!

حقیقتا کارکنان بی بی سی گند زده اند به اعتبار این رسانه! خود اپوزیسون زیر این مطلب اعلام کرده اند این دختر دروغگوست و قبلا هم همه را بازی داده اما سربازان ملکه نفهمیدند! به جای ساچمه توجه کنید! به رنگ مثلا خون! محبوبه موسوی یه روان پریش دروغگوست که از توهم رنج میبرد! بد نیست پیج فمنیستی که اولین بار خبر دستگیری او را به منوتو داد پیگیری کنید تا ببینید چطور همه را بازی داده!

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313