2 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هیتلر: پَست ترین انسانها کسانی هستند که در تصرف کشور هایشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند

🔴هیتلر: پَست ترین انسانها کسانی هستند که در تصرف کشور هایشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند، چون وطن مادر است و آنها کمک کردند تا من برمادرشان مسلط شوم

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313