25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 2 صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🚨شناسایی و برخورد با ۲ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، تعداد ۲ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب حدوداً ۱۷۱۰۰۰ هزار نفر را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.


▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir