3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی علی کریمی حتی در قبال رفقاش رفتار منافق گونه داره((:

💢وقتی علی کریمی حتی در قبال رفقاش رفتار منافق گونه داره((:

🔹مسترتیستر: علی کریمی واحد ۳۲۰ متری دوست داشت.
✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313