3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با12نفر هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با۱۲نفر هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، تعداد ۱۲ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب حدوداً ۸۵۰۰۰ هزار نفر دنبال کننده را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت


https://313-313.ir/