28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

120 دانشگاه تک جنسیتی در آمریکا وجود دارد که مشغول تربیت دانشجوهایی هستند که بتوانند، فقط روی علم و تحصیل و پیشرفت کشورشان تمرکز کنند


🔺این روزها که بعضی از دانشجوهای مملکت ما بخاطر مختلط شدن سلف دانشگاه حواسشان به همه چی هست غیر از کلاس و درس، میبینیم که 120 دانشگاه تک جنسیتی در آمریکا وجود دارد که مشغول تربیت دانشجوهایی هستند که بتوانند، فقط روی علم و تحصیل و پیشرفت کشورشان تمرکز کنند.

✍️…

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir