11 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجلس لجن زار آلمان هم اکنون در حال بررسی دو قانون است…

🔴مجلس لجن زار آلمان هم اکنون در حال بررسی دو قانون است:

▪️به رسمیت شناختن اسرائیل شرط لازم برای اخذ تابعیت آلمان خواهد بود.

▪️لغو اقامت اتباع خارجی و اخراج آنها از آلمان در صورت عدم قبول رسمیت اسرائیل.

▪️این برده های حقیر، از ارباب هم جلو زده اند. واقعا ما با چشمان خود چه چیزهایی را دیدیم. بیچاره مردم آلمان که تمام غرور و استقلال شان را اسیر مشتی سیاست مدار حقیر و بدبخت کرده اند. فقط یک لحظه تصور کن این روزها آلمانی بودی. چه حقارتی!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313